Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

 

Terminarz rekrutacji:

 

Rodzaj czynności Termin

Składanie przez rodziców deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających do danego przedszkola.

Zapisy dzieci 5 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

od 16.02. 2015 do 27.02. 2015

Składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci 3 i 4 letnich ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

 

od 06.03.2015 do 27.03.2015

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

 

30.03.2015 godz.14.00

Ewentualne uzupełnianie wniosku przez rodziców kandydata o wymagane dokumenty

 

do 13.04.2015

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

29.04.2015 godz. 17.00

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

od 04.05.2015 do 11.05.2015
Rozpatrywanie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną od 12.05.2015 do 18.05.2015

Składanie do Dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

od 19.05.2015 do 25.05.2015

Rozpatrywanie odwołań przez Dyrektora Przedszkola od decyzji Komisji

od 26.05.2015 do 01.06.2015
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania - Zgłoszenie do przeddszkola dla dziecka 5 letniego.

 

Gotowe formularze dla dzieci 5 -letnich, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - można otrzymać w przedszkolu.

[pobierz] 0.1 MB zgloszenia_do_przedszkola-1
[pobierz] 0.3 MB roczne_przygotowanie_przedszkolne_2015-2016