Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2017- 2018

dla dzieci 3, 4 i 5  - letnich

 

Dzieci urodzone w roku: 2012, 2013 i 2014

 

 

W terminie od dnia 1 do 15 marca 2017r. rodzice (prawni opiekunowie) mogą pobierać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola dla następujących roczników: 2012, 2013, 2014   w Przedszkolu nr 5 im. Kota w butach w Wołominie, ul. Broniewskiego 2  w godz. od 9.00 do 16.00 lub ze strony internetowej przedszkola, a także ze strony Urzędu Miejskiego w Wołominie.

 

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składamy do przedszkolaw nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2017 r. do godz. 16.00.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu a  także na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja.

 

Poniżej - Zarządzenie Burmistrza z dnia 2 lutego 2017 w sprawie harmonogramu czynnosci postepowania w postępowaniu rekrutacyjnym.

[pobierz] 0.7 MB zarzadzenie_71-2017-harmonogram

 

 

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ODPOWIEDNIMI ZAŁĄCZNIKAMI (ORZECZENIA, OŚWIADCZENIA, ZAŚWIADCZENIE) NALEŻY ZŁOŻYĆ W PRZEDSZKOLU W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 15 MARCA 2017 ROKU. 

 

WNIOSKI ZE WSZYSTKIMI ZAŁĄCZNIKAMI SKŁADAMY U PRZEDSTAWICIELI KOMISJI REKRUTACYJNEJ.

 

CZŁONKOWIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ PRZYJMUJĄ WYPEŁNIONE WNIOSKI W GODZINACH  9.00-16.00.

 

SKŁADAJĄC WNIOSEK NALEŻY OKAZAĆ DOWÓD OSOBISTY RODZICA ORAZ AKT URODZENIA DZIECKA.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli rok szkolny 2017/2018

 

Postępowanie rekrutacyjne 

 


Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 1 do 15 marca 2016 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty od 17 do 31 marca 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 7 kwietnia 2017 r. godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do danego przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia  od 10 do 18 kwietnia 2017 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjetych   21 kwietnia 2017 r. godz. 15.00
   

 Postępowanie uzupełniające  - prowadzone będzie w przypadku, gdy będą wolne miejsca w przedszkolu po zakończeniu postepowania rekrutacyjnego.

 

   

 

 

Poniżej do pobrania:

 

Uchwała nr XXXII-13/2017  w sprawie kryteriów rekrutacji

 

Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola - do pobrania

 

Wzory oświadczeń  - I etap postępowania: dotyczy kandydatów spełniających kryteria ustalone w ustawie o systemie oświaty (wielodzietność, niepełnosprawność, samotne wychowywanie, objęcie pieczą zastępczą - dokumenty, które należy dostarczyć podane są we Wniosku o przyjęcie do przedszkola)

 

Wzory oświadczeń - II etap postĘpowania: dotyczy kryteriów uzawartych w uchwale Rady Miejskiej w 

 

 / w formacie PDF i Word/

[pobierz] 0.1 MB uchwala-kryteria-xxxii-13
[pobierz] 0.1 MB wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_publicznego_przedsz
[pobierz] 0.1 MB wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_publicznego_przedsz
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-dla-rodziny-wielodzietnej
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenia-do-kryteriow-w-II-etapie-rekrutacji-2

Rodzice kandydatów zobowiązani są do składania oświadczenia woli przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie od 10.04 - 18.04.2017 do godz.15.00.
Formularz – dostępny do pobrania poniżej.

 

Zakwalifikowanie dziecka nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

O ostatecznym przyjęciu dziecka do przedszkola zdecyduje liczba uzyskanych punktów.


Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie wywieszona 21 kwietnia 2017  o godzinie 15.00

 

Formularz - oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola

[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli-2

 

 

Realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017 /2018

 

Dzieci 6- letnie, urodzone w roku 2011

 

Zarządzenie Burmistrza z dnia 2 lutego 2017 w sprawie realizacji w Gminie wołomin obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

 

Tryb zgłaszania dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

 

1. Przyjmowanie zgłoszeń rozpoczyna się 15 lutego 2017roku

2. Zgłoszenia mozna dokonać listownie lub osobiście

3. Zgłoszenie wymaga okazania metryki dziecka i dowodu osobistego rodzica zgłaszającego dziecko

4. Zgłoszenia dokonuje się wypełniając wniosek, zamieszczony poniżej

 

[pobierz] 0.2 MB zal-nr-3-wzor-zgloszenia-do-realizacji-obowiazku-r
[pobierz] 0.1 MB zal-nr-3-wzor-zgloszenia-do-realizacji-obowiazku-r