Rekrutacja


Rekrutacja na rok szkolny 2015 - 2016

 

Terminarz rekrutacji:

 

Rodzaj czynności
Termin

Składanie przez rodziców deklaracji dotyczących kontynuowania edukacji przedszkolnej dla dzieci już uczęszczających do danego przedszkola.

Zapisy dzieci 5 letnich objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

od 16.02. 2015 do 27.02. 2015

Składanie wniosków wraz z załącznikami dla dzieci 3 i 4 letnich ubiegających się o przyjęcie do przedszkola

 

od 06.03.2015 do 27.03.2015

Podanie do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

 

30.03.2015 godz.14.00

Ewentualne uzupełnianie wniosku przez rodziców kandydata o wymagane dokumenty

 

do 13.04.2015

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

29.04.2015 godz. 17.00

Składanie wniosków do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

 

od 04.05.2015 do 11.05.2015
Rozpatrywanie odwołań przez Komisję Rekrutacyjną od 12.05.2015 do 18.05.2015

Składanie do Dyrektora Przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

od 19.05.2015 do 25.05.2015

Rozpatrywanie odwołań przez Dyrektora Przedszkola od decyzji Komisji

od 26.05.2015 do 01.06.2015
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania - Zgłoszenie do przeddszkola dla dziecka 5 letniego.

 

Gotowe formularze dla dzieci 5 -letnich, objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym - można otrzymać w przedszkolu.

 

Rekrutacja do przedszkola dzieci 3 i 4 letnich

 

Osoby składające dokumenty dla dziecka 3-letniego i 4-letniego powinny wydrukować "Wnioseko przyjęcie dziecka do przedszkola dla dzieci 3 i 4 letnich" (3 strony) oraz odpowiednie oświadczenia.

 

Osoby któe będa korzystały z kryteriów ustawowych - I etap rekrutacji  (samotność, wielodzietność, niepełnosprawność, piecza zastępcza) - odpowiednie oświadczenia. Należy uważnie przeczytać wniosek, aby dostarczyć odpowiednie dokumenty.

 

Dla osób które będą korzystały z kryteriów ustalonych przez Radę Miejską - nalezy pobrać oświadczenie o spełnianiu kryteriów z II etapu rekrutacji. Wszystkie formularze są dostępne poniżej.

 

W załącznikach do pobrania:

 

1. Uchwała Rady Miejskiej nr V-15/2015 w sprawie kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin

 

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola -dla dzieci 3 i 4 letnich (3 strony)

 

3. Oświadczenie dla osób samotnych (I etap rekrutacji)

 

4. Oświadczenie dla rodzin wielodzietnych (I etap rekrutacji)

 

5. Oświadczenia o spełnainiu kryteriów ustalonych w uchwale Rady Miejskiej  (II etap rekrutacji)

 

 

Zgłoszenie dla dziecka 5 letniego - tylko dla dzieci zgłaszanych na roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

 

Wypełnione Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w przedszkolu do 27.03.2015r. w godzinach od 9.00 - 16.00.

Prosimy o przygotowanie "Aktu urodzenia dziecka" i dowodu osobistego do wglądu.

[pobierz] 0.1 MB zgloszenia_do_przedszkola-5 latek
[pobierz] 0.3 MB roczne_przygotowanie_przedszkolne_2015-2016
[pobierz] 0.7 MB uchwala-RM V-15-2015
[pobierz] 0.1 MB wniosek-o-przyjecie-dziecka-do-przedszkola-3-4latk
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-o-samotnym-wychowywaniu-dziecka
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenie-dla-rodziny-wielodzietnej
[pobierz] 0.1 MB oswiadczenia-do-kryteriow-w-ii-etapie-rekrutacji