Aktualności


25.08.2020

Informacje na nowy rok szkolny

rodzy Rodzice,
testy na covid-19 u pracowników przedszkola wypadły negatywnie, czyli pracownicy przedszkola są zdrowi. Obecnie przygotowujemy placówkę, dezynfekujemy pomieszczenia i sprzęty, w czwartek odbędzie się ozonowanie całego budynku oraz dezynfekcja placu zabaw.
Od 1 września otwieramy progi naszego przedszkola dla najmłodszych. Jednak powrót dzieci do placówki w okresie epidemii wiąże się z odpowiednim przygotowaniem przedszkola i wszystkich pracowników, także rodziców i dzieci. Wszyscy musimy bezwzględnie przestrzegać wytyczne GIS, MEN i MZ oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu.
Bardzo proszę o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. i opracowanymi na tej podstawie procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w roku szk. 2020/2021 w Przedszkolu, które umieszczone są w zakładce Koronawirus.
Nasze bezpośrednie kontakty  będą również utrudnione, większość informacji będziecie Państwo otrzymywali drogą mailową lub telefonicznie. Informacje i dokumenty do pobrania będą umieszczane na stronie internetowej przedszkola i będą wysyłane mailem.
Zgodnie z Procedurami Bezpieczeństwa Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola, dzieci odbierane będą w przedsionku przez pracownika przedszkola i odprowadzane do szatni oraz sal grupowych. Może to wydłużyć czas, który będzie potrzebny rano, aby spokojnie zostawić dziecko w przedszkolu. Przyprowadzając dziecko do przedszkola proszę pamiętać o zasłananiu nosa i ust, dezynfekcji rąk i zachowaniu dystansu społecznego. 
W obecnej sytuacji tradycyjne rozpoczęcie roku szkolnego nie jest możliwe. Skład grup pozostaje bez większych zmian, grupy zmieniają sale zajęć.
Poniżej wykaz grup i pracujących w nich nauczycieli:
Grupa I – nowe dzieci 3 letnie, nauczyciel prowadzący - pani Iwona Bukowińska, inni nauczyciele, pomoc nauczyciela pani Katarzyna Domańska.
Grupa II – dzieci 4 letnie, nauczyciele: pani Ewa Bykowska , pani Justyna Dąbrowska
Grupa III – dzieci 5 letnie, nauczyciele: pani Agnieszka Piórkowska, pani Martyna Wójcik
Grupa IV – dzieci 6 letnie, nauczyciele: pani Iwona Zdanowska, pani Lidia Jakubik – Mystkowska
Grupa V – dzieci 4, 5, 6 letnie – cześć dzieci kontynuująca, część dzieci nowych, nauczyciele: pani Elżbieta Stachólska, pani Karolina Szczepańska.

Listy grup zamieszczone zostaną w zakładce Rekrutacja 2020/2021.

 

W związku z tym, że znają Państwo zasady obowiązujące w przedszkolu nie będzie organizowanych zebrań dla wszystkich grup.

Zaplanowane są jedynie zebrania dla grupy I i grupy V, gdzie są nowe dzieci.
Zapraszamy rodziców dzieci 3 letnich (grupa I) na zebranie informacyjne w dniu 31.08.2020 o godzinie 15.30. 

Zebranie dla nowych dzieci z grupy V odbędzie się również 31.08.2020r. o godzinie 15.30.

 

Wszystkie zmiany dotyczące funkcjonowania przedszkola, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są dopracowywane i w najbliższym czasie będą przesłane na Państwa maile. Na maile również przesłane zostaną formularze porozumień, zgód i oświadczeń. Dokumenty będzie można też pobrać ze strony przedszkola.
W dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola po raz pierwszy w nowym roku szkolnym należy dostarczyć wypełnione i podpisane przez obojga rodziców następujące dokumenty:
1. Porozumienie na rok szkolny 2020/2021
2. Informacja o zdrowiu dziecka
3. Formularz wstępnej kwalifikacji w okresie pandemii
4. Zgoda rodziców na mierzenie temperatury dziecku
5. Oświadczenie rodziców o zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa
6. Upoważnienie innych osób do odbierania dziecka z przedszkola

 

W zakładce 2020-2021 umieszczone są aktywne linki do zakłądek, gdzei znajdują się dokumenty do pobrania.

 

Jeżeli obawiacie się Państwo o zdrowie swoich dzieci i najbliższych oraz macie możliwość zatrzymania dziecka w domu informuję, że żadne dziecko nie będzie skreślone z listy, dzieci przyjęte do przedszkola mają zapewnione miejsce. Skreślenie dziecka z listy następuje wyłącznie na pisemny wniosek rodzica.


Prosimy na bieżąco śledzić stronę przedszkola.

 

Łączę wyrazy szacunku
Magdalena Kiliszek
Dyrektor Przedszkola nr 5 im. Kota w butach

 

 

19.08.2020

Wiadomość dla rodziców

Z powodu wykrycia zarażenia covid-19 u jednego z pracowników przedszkola oraz w związku z tym, że na kwarantannie domowej przebywa znaczna część pracowników, w tym pracownicy kuchni, przedszkole nie może zapewnić odpowiedniej opieki i wyżywienia dla dzieci przebywających na dyżurze.

12.08.2020

Wiadomość dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

Drodzy Rodzice,

25.06.2020

25.06.2020

Wakacyjne życzenia :)

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami!

17.06.2020

Wiadomość dla rodziców

Osoby, które mają nadpłatę za wyżywienie proszone są po telefonicznym uzgodnieniu kwoty z panią intendentką (codziennie w godzinach 8.00-14.00) o wypełnienie podania (wzór w zakładce Do pobrania, plik: Formularz zwrot nadpłaty) i złożenie go w przedszkolu.

04.06.2020

Wiadomość dla rodziców

W związku z dalszym ryzykiem zakażenia koronawirusem COVID 19 oraz reżimowymi obostrzeniami, których wszyscy bezwzględnie musimy przestrzegać, proszę o przesłanie do 10.06.2020 informacji, czy zgłoszenie Państwa dziecka na dyżur wakacyjny jest nadal aktualne. Proszę o informację:

25.05.2020

Wiadomość dla rodziców

Zapraszamy do przedszkola zgłoszone do opieki dzieci już od wtorku 26 maja.

21.05.2020

Wiadomość dla rodziców

Szanowni Państwo,

21.05.2020

Wiadomość dla rodziców

Informacje na temat terminu otwarcia przedszkola oraz sposobu organizacji opieki będą przekazywane po uzyskaniu informacji od organu prowadzącego bezpośrednio na maile do osób, które zgłosiły dzieci.

18.05.2020

Opieka nad dziećmi od 25 maja 2020r.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r., informujemy o możliwości zapewnienia opieki przedszkolnej  od 25 maja 2020 roku w pierwszej kolejności dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania powiązane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

05.05.2020

Gminne przedszkola pozostają zamknięte

Po szczegółowej analizie sytuacji epidemiologicznej w Polsce, biorąc pod uwagę wytyczne MEN, GIS, MZ, a przede wszystkim specyfikę pracy z małymi dziećmi, wspólnie z dyrektorami przedszkoli podjęto decyzję o kontynuowaniu zamknięcia przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Wołomin do dnia 24 maja 2020.

16.04.2020

Zgłoszenia dyżur wakacyjny

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny przyjmowane będą od 20.04 do 15.05.2020r.

29.04.2020

Wiadomość dla rodziców

Drodzy Rodzice, informacje na temat organizacji opieki na dziećmi będą udostępnione niezwłocznie po ustaleniach z organem prowadzącym.

25.04.2020

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Przedszkola nr 5 im. Kota w Butach

22.04.2020

Dzień ZIemi 2020

Światowy Dzień Ziemi.

25.04.2020

Rodzice czytają bajki

Zajęcia logopedyczne w domu - rodzice czytają dzieciom bajki, a dzieci wykonują do nich ilustracje. Ciekawe czy rozpoznamy, jaką bajkę wysłuchały dzieci? Powodzenia w zgadywaniu.

17.04.2020

Zaproszenie

09.04.2020

07.04.2020

10.04.2020

STROIKI WIELKANOCNE 2020

Stroiki wielkanocne, które dzieci przygotowały wspólnie z bliskimi w tym jakże innym czasie świątecznym,  prezentują się tak:

03.04.2020

Wiadomość dla rodziców

Serdecznie zapraszamy

31.03.2020

Nabór do przeszkoli 2020/2021

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór  https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

31.03.2020

Organizacja kształcenia na odległość

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVI-19 (Dz.U.2020 poz.492) informuję, że od dnia 25 marca 2020r. do dnia 10 kwietnia 2020r. funkcjonowanie przedszkola zostaje ograniczone, zadania przedszkola realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

16.03.2020

Opłaty w kwietniu

Wszystkie osoby, które uregulowały opłaty za marzec, za kwiecień nie wnoszą  żadnych opłat za przedszkole. 

18.03.2020

Ciekawie spędzamy czas w domu

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację i apel Ministra Edukacji informujemy, że nie pozostawimy Państwa samych i  w miarę możliwości pomożemy ciekawie i mądrze zorganizować czas w domu, umieścimy linki do ciekawych edukacyjnych stron, przygotujemy dla dzieci materiały online, które będą zamieszczane na naszej stronie lub przesłane na Państwa skrzynki mailowe.

24.03.2020

Odbiór pościeli dzieci

Rodzice, którzy przyjdą odebrać pościel dzieci, proszeni są o dzwonienie domofonem, informowanie po  czyją pościel  przyszli oraz cierpliwe oczekiwanie, aż pracownik przedszkola przyniesie i odda pościel.
Dla bezpieczeństwa pracowników nie wchodzicie Państwo na teren przedszkola. Dla bezpieczeństwa zarówno Państwa jak i pracowników przedszkola -   prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

11.03.2020

Prewencyjne zamknięcie szkół i przedszkoli.

Od poniedziałku 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia w przedszkolu są zawieszone.

13.03.2020

Komunikat MEN

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych
Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

06.03.2020

Planowane wycieczki i atrakcje do końca roku:

Planowany na 1 kwietnia wyjazd do teatru jest odwołany. Wycieczka grupy III na Stadion Narodowy również jest odwołana. 

02.03.2020

06.03.2020

Wodociągi - co to takiego?

Dnia 03.03.20r grupa Biedronek udała się na wycieczkę do Wodociągów w Warszawie do Stacji Filtrów. Dzieci określały właściwości wody, dowiedziały się skąd się ona bierze w tak dużym mieście, jakim jest Warszawa.  Dzieci poznały obieg wody w przyrodzie, zapoznały się z procesem filtrowania i dostarczania wody do naszych domów. Dziękujemy rodzicom Wojtka za zorganizowanie tak ciekawej wycieczki.

06.03.2020

Herbatka 5 o'clock

02.03.2020

Rekrutacja do przedszkoli

Dziś rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli. Szczegółowe informacje umieszczone są w zakładce "Rekrutacja".

28.02.2020

Koronawirus - informacje

Informujemy, że dzieci z objawami infekcji będą bezwzględnie odsyłane do domu.

03.03.2020

Mali matematycy w grupach: III i V

Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania na podstawie manipulowania kasztanami i klamerkami - to jedno z  ulubionych zajęc naszych najmłodszych. 
Nasze przedszkolaki juz coraz lepiej dodają i odejmują, wiedzą ile trzeba dołożyć lub zabrać przedmiotów, aby otrzymać wymaganą ilość.

03.03.2020

Dzień Kota 2020

Urodziny naszego patrona - Kota w butach obchodzimy bardzo uroczyście. Kocie zabawy, tańce i pyszny tort to już nasza przedszkolan tradycja.

03.03.2020

Pieczemy muffinki

Podczas ferii nasze przedszkolaki mogły poczuć się jak prawdziwi kucharze,  przygotowując zdrowe muffinki marchewkowe.Jak na prawdziwych kucharzy przystało - zaczęliśmy od porządnego umycia rąk, założenia odpowiedniego stroju kucharskiego oraz przygotowaniu składników do muffinek. Kręcenie, mieszanie, dosypywanie, odmierzanie, ucieranie -  to zadania,  które wykonywały dzieci z pomocą pań. Radość na twarzach dzieci pokazała ile radości sprawia dzieciom wspólne pieczenie i jak bardzo angazują się w takie zadania. Zachęcamy rodziców, aby w domu wspólnie z dziecmi też próbowali swoich sił w kuchni. 

03.03.2020

KODOWANIE NA DYWANIE

KODOWANIE na dywanie to atrakcyjne wprowadzanie dziecka w śwait matematyki i pierwszej informatyki, to wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształcenie ich zainteresowań z zakresu inteligencji matematycznej z wykorzystaniem elementów kodowania. 
Zabawy z kodowania rozwijają  inteligencję interpersonalną, spostrzegawczość, wyobraźnię, umiejętności kojarzenia i logicznego myślenia, kształtuja  umiejętności społeczne i współpracę w grupie, a przy okazji są świtną zabawą. 

03.03.2020

Ferie 2020

Ferie w naszym przedszkolu to trochę inny czas, niż w ciągu roku szkolnego. Mamy dużo czasu na wspólną zabawę,  wykorzystujemy różne działania, aby wspierać rozwój dzieci. Sensoplastyka, dywan interaktywny, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, eksperymenty i doświadczenia,  tor przeszkód na holu - dają dużo radości i zadowolenia dzieciom.
Dzieci z grupy Krasnali i Misiów wystawiły dla swoich koleżanek i kolegów przedstawienie teatralne pt. "Czerwony Kapturek”.
Sensoplastyka to wielozmysłowe doświadczanie, to mnogość faktur i cała paleta ekologicznych barw. Dzieci mogą się do woli  brudzić, bawić, dowaidczać z różnymi masami, a  przy tym usprawniać funkcje motoryczne. Wspólnie tworzymy ciekawe kompozycje z kolorowej i pachnącej masy. Nie ma złych kolorów, smaków i konsystencji. Wszystko co jest w mojej misce jest moje i tak samo wyjątkowe jak ja sam.

23.02.2020

Bal karnawałowy 2020

W naszym przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Było wiele atrakcji: zabawy przy muzyce, pokaz mody karnawałowej, tańce w róznych układach, konkursy . Na koniec balu najciekawsza była niespodzianka od pana Bartka, która była ukryta w czarodziejskim pudle.

13.02.2020

Zabawy z matematyką

W grupie ,,Biedronek’’ systematycznie realizowane są zajęcia z wykorzystaniem dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej. Dzieci dowiedziały się co to jest rytm i na czym polega rytmiczna organizacja czasu. Wcześniej dzieci już układały rytmy, teraz przyszedł czas na układanie kalendarzy, pór roku i dni tygodnia.
Na podstawie dostrzeżonych regularności dzieci potrafią powiedzieć, co będzie dalej, co po czym nastąpi. 
Skupienie uwagi na rytmach, wychwytywanie powtarzających się sekwencji to ważna umiejętność, którą systematycznie ćwiczymy w przedszkolu. 

13.02.2020

Metoda projektu gr III

Dzieci z grupy ,,Biedronek” w dniach od 21.01.2020r do 24.01.2020r realizowały projekt ,,Zimowe eksperymenty”

13.02.2020

Eksperymentujemy

Dzieci w grupie realizują różne działania i eksperymenty. Najwięcej emocji zawsze wzbudza pompowanie balonu za pomocą octu i sody. Spróbujcie razem z dziećmi bez użycia ust napompować balon. Czy to jest takie łatwe? Mamy nadzieję, że dzeici Wam powiedzą, jak  to zrobić.

07.02.2020

Ważna wiadomość dla rodziców

W czasie ferii będzie inna organizacja pracy - grupy będą łączone.

05.02.2020

Wiadomość dla rodziców


Zapraszamy wszystkie dzieci na bal karnawałowy – 07.02.2020 godz.12.30.

13.02.2020

Zabawy z sensoplastyką

Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem wszystkich zmysłów. Uwielbiają przesypywać, wygniatać, tworzyć róznorodne masy, ćwicząc przy tym małe paluszki i  stymulując  wszystkie zmysły: wzrok, węch, dotyk, słuch, smak. Poznają i doświadczają rózorodnych faktur, poprzez dotyk doświadczają pojęć; szorstkie, głodkie, pachnące, słodkie, gorzkie, suche, mokre, miękkie, twarde, lekkie, cieżkie. 

06.02.2020

Dyżury przedszkoli w wakacje

Lipiec 2020: Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki, ul. Polna 32, tel. 22 776 21 73

23.02.2020

Jasełka 2019 w gr.III

Dnia 17.12.2019r w grupie „Biedronek” odbyły się Jasełka.
Uroczystości przedszkolne integrują dom rodzinny i przedszkole, wprowadzając nastrój świąteczny. Dzieci prezentują swoje umiejętności wokalno – recytatorskie przed najbliższymi. Kończąc występ dzieci wspólnie z Paniami złożyły wszystkim życzenia, a następnie zaprosiły gości na poczęstunek, przygotowany w naszej sali. Wszystkim Rodzicom za przygotowanie strojów i poczęstunku dla dzieci serdecznie dziękujemy.

23.02.2020

Pachnie pierniczkami w gr III

Pieczemy Świąteczne Pierniczki
Święta tuż, tuż….czas więc na pieczenie pierniczków.
Dzisiaj w naszym Przedszkolu unosił się zapach korzennych przypraw. Dzieci, Panie i Rodzice wspólnie przygotowali ciasto, wałkowali, wykrawali prrzeróżne kształty. Gdy blaszki były pełne pierniczków zanieśliśmy do kuchni i pod czujnym okiem naszych pań kucharek pierniczki nabierały koloru. Kiedy pierniczki wystygły - dzieci zabrały się za ich lukrowanie i dekorowanie. Oczywiście odbyła się wstępna degustacja.
Wszystkim pierniczki bardzo smakowały.
Serdecznie Dziękujemy za wspólne pieczenie :)

15.01.2020

Wiadomość dla rodziców

31 stycznia 2020 roku (piątek) wszystkie grupy przedszkolne jadą do teatru Baj na spektakl „Tymoteusz wśród ptaków”.
Spektakl opowiada o sympatycznym Misiu Tymoteuszu i przygodzie, która przydarza mu się wiosną, kiedy postanawia zaopiekować się… jajkiem. To naprawdę trudne zadanie dla misia – uczy się podpatrując ptaki, angażuje też w sprawę swojego Tatę. Starają się jak najlepiej wywiązać z przyjętego obowiązku. Co się z tego wykluło? Dzieci dowiedzą się w teatrze. Spektakl jest żywym muzycznym widowiskiem z ciekawą oprawą plastyczną, pełne humoru i interakcji z dziecięcą widownią.

13.02.2020

Wycieczka do Bombkolandii

Dnia 23.11.2019r grupy ,,Biedronki" i ,,Misie” udały się na wycieczkę do Bombkolandii.

24.12.2019

Wesołych Świąt!

28.10.2019

Wyjazdy do teatru w roku szkolnym 2019/20 w ramach WBO

Wyjazdy do teatru w ramach projektu WBO "Wołomińskie przedszkolaki widzami teatrów warszawskich":

01.12.2019

Zajęcia w bibliotece

Nasze przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach w bibliotece. Panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej  zawsze przygotują coś atrakcyjnego dla swoich najmłodszych czytelników. Zachęcamy rodziców, aby razem z dziećmi odwiedzali bibliotekę, bo jest to bardzo ważne miejsce na naszej wołomińskiej mapie. Warto juz od najmłodszych lat pokazywać dzieciom dobre wzorce i wspólnie korzystać z księgozbioru biblioteki.

01.12.2019

Warsztaty jesienne

Przedszkolaki bardzo lubią, gdy rodzice mogą poświęcić chwilę i wspólnie z dziećmi przygotować atrakcyjne jesienne prace. Rodzice podczas wspólnych warsztatów mogą zaobserwować, jak dziecko funkcjonuje w grupie, czym zajmujemy sie w przedszkolu, jak w prosty sposób można spędzić z dzeickiem atrakcyjnie i ciekawie czas wolny.

01.12.2019

Turniej szachowy

Gra w szachy nie jest prosta, ale cieszymy się ogromnie, że wśród naszych przedszkolaków są tacy, którzy radzą sobie całkiem nieźle. Gra w szachy ma bardzo długą historię i wpływa na zdolności intelektualne dzieci. Jakie są korzyści z gry w szachy mozna poczytać w artykule na stronie .

01.12.2019

Wizyta straży miejskiej

Edukacja dla bezpieczeństwa to jeden z priorytetów naszej pracy. W przedszkolu systematycznie gościmy przedstawicieli policji, straży miejskiej czy straży pożarnej.W tym roku odwiedzili nas strażnicy miejscy i przybliżyli swoją pracę.

01.12.2019

EKO-ZABAWKI

Styl zycia Zero Waste bliski jest również w naszym przedszkolnym życiu. W każdej sali segregujemy odpady, staramy się produkować ich jak najmniej, uczymy się dbałości o środowisko. Dzieci bardzo lubią wykorzystywać niepotrzebne opakowania do wykonywania kreatywnych zabawek. Zachęcamy rodziców, aby również w domu wspólnie z dziećmi robić zabawki z niepotrzebnych juz rzeczy. Zobaczycie ile przy tym jest zabawy i jak kreatywne i pomysłowe są Was dzieci.

01.12.2019

dzień Pluszowego Misia 2019

W naszym przedszkolu 27 listopada królował pluszowy miś. Przedszkolaki w wyjątkowo uroczysty sposób świętowały Dzień Pluszowego Misia, bo "czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś".
W przedszkolu jak co roku święto pluszowego misia jest obchodzone bardzo szczególnie. Tego dnia każde dziecko przynosi do przedszkola swojego ukochanego misia.
W tym roku naszą uroczystość zaczęliśmy od przywitania wszystkich przedszkolaków i ich misiów. Dzieci z grupy „Promyczki” zaśpiewały okolicznościową piosenkę. Wszystkie przedszkolaki wyrecytowały wiersz o tym, jaki jest miś. Dzieci ochoczo odpowiadały na zadawane zagadki związane z Kubusiem Puchatkiem. Bezbłędnie umiały wymienić najbardziej popularne misie. Odbył się także konkurs „kto nadmucha największy balon ”oraz „misiowa gimnastyka”.
Na koniec dzieci tańczyły w rytm piosenek „Jadą, jadą misie” i „Marsz misia”.
Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.

08.11.2019

Rodzice czytają dzieciom

,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła ” - to słowa naszej noblistki, Wisławy Szymborskiej.
W grupie  Biedronek  wspólnie z rodzicami rozwijamy i upowszechniamy czytelnictwo wśród dzieci.
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i zapraszamy do czytania literatury dzieciom.

08.11.2019

Śladami wołomińskich pomników gr.III

Podziękowanie
Serdecznie dziękujemy Babciom i Dziadkowi z grupy ,,Biedronki” za wspólny spacer śladami wołomińskich pomników.
Wspólnie odwiedziliśmy Pomnik Obrońcom Ojczyzny 1920, zwany potocznie pomnikiem Józefa Piłsudskiego, ławeczkę załozyciela miasta - Henryka Wojciechowskiego, pomnik Jana Pawła II, pomnik Bohaterów ziemi wołomińskiej
Dziękujemy.

27.10.2019

z wizytą w ZUS-ie

Dzięki uprzejmości mamy z grupy III - nasze przedszkolaki z grup IV i V miały możliwość zwiedzić ZUS, znajdujący się w Wołominie przy ulicy Reja. Dzieci zostały bardzo ciepło przyjete przez pracowników. Sympatyczne panie opowiedziały o pracy jaką wykonują urzędnicy, pokazały tajniki archiwum i sekretariatu. Dzieci mogły same sprawdzić jak działają wybrane maszyny i urządzenia, z kórych na co dzień korzysta się w zakłądzie. Miały również możliwość wcielnia się w role klientów  i porozmawiać z urzednikami przy stanowisku. A na zakończenie wizyty na milusińskich czekały miłe upominki. Serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie i możliwość zwiedzenia ZUS oraz poznania pracy urzędnika.

27.10.2019

Mali kucharze z grupy V

Dzieci z grupy V PROMYCZKI odkrywały swoje kulinarne talenty podczas zajęć gospodarczych, na których wykonywały smakowite szaszłyki owocowe. Dzieci próbowały nowych smaków czy ciekawych nietypowych kompozycji smakowych.

27.10.2019

Na imieninach u Pyzy Wędrowniczki

Zaprzyjaźnione Przedszkole nr 2 im. Pyzy Wędrowniczki zaprosiło nasze przedszkolaki na obchody imienin Pyzy. Z tej okazji w przedszkolu odbyły się uroczyste występy: Pyzy Wędrowniczki oraz gości przedszkolnych, którzy obdarowali solenizantkę prezentami. Wesoła i zarazem uroczysta atmosfera skłoniła uczestników do chwili refleksji nad pięknem dziecięcej literatury, polskiego krajobrazu i przyjaźni międzyprzedszkolnej.

09.10.2019

Spotkanie z panią Jesienią

Dnia 02.10.19r w naszym Przedszkolu odbyły się ,,Jesienne zawody”. W zabawie z Jesienią brały udział wszystkie grupy. Dzieci powitały panią Jesień, następnie poznały dary jesieni, odbyła się degustacja  warzyw i owoców, zostały rozwiązane zagadki przez grupy. Śpiewaliśmy i tańczyliśmy przy muzyce jesiennej, na koniec odbyły się konkurencje sportowe: bieg z  taczkią pełną kasztanów, noszenie śliwki na łyżce. Śmiechu było co nie miara.  Na zakończenie każda grupa otrzymała pamiątkowy dyplom.

09.10.2019

Stołówka dla pszczół

Grupa II Misiów  i III Biedronek wybrała się do  stołówki dla pszczół. Dowiedzieliśmy się, że pszczoły żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, którym też karmią  swoje larwy. Pszczoły przenoszą pyłek i umożliwiają roślinom powstanie owocu. To właśnie pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności.

09.10.2019

Sałatka jarzynowa

W ramach realizacji programu "Jem zdrowo i kolorowo" grupa Biedronek przygotowała pyszną sałatkę jarzynową. Przedszkolaki bardzo lubią wcielać się w rolę kucharzy, wspólnie kroić i mieszać. Nawet nasze niejadki, które nie lubia warzyw , zajadały się sałatką przez siebie wykonaną. Zachęcamy rodziców do włączania dzieci do prac domowych, do wspólnego kucharzenia. Dzieci bardzo to lubia i przy okazji stają się coraz bardziej samodzielne.

29.09.2019

Spotkanie z wolontariuszami

Nasze przedszkole odwiedzili wolontariusze ze studenckiej organizacji AIESEC, którzy  poruszali z naszymi przedszkolakami tematykę zrównoważonego rozwoju - czym jest, czy jest potrzebny, jakie działani mogą w tym kierunku podejmować już dzieci, aby na świecie żyło się ekologicznie, zdrowo i aby czysta planeta mogła służyć nam jeszcze przez  stulecia. Niespodzianką było to, że nie wszyscy prowadzący mówili po polsku - część gości pochodziła z Meksyku i nasze przedszkolaki miały możliwość "wypróbować" w konwersacji swoją znajomość języka angielskiego.

12.09.2019

Dzień ziemniaka w Głęboczycy

Dnia 23.09.2019r dzieci z grup: II, III, IV, V wyjechały do zagrody edukacyjnej w Głęboczycy na Dzień Ziemniaka
Podczas wycieczki dzieci zapoznały się z procesem wykopywania ziemniaków, dowiedziały się co to jest kartoflisko, czym się wykopuje ziemniaki oraz uzbrojone w motyki brały udział w zbieraniu ziemniaków. Jesienne wykopki zakończone zostały skosztowaniem pieczonych ziemniaków.
Ponadto dzieci miały następujące atrakcje: przejażdżka wozem po okolicy, dojenie sztucznej krowy, kopalnia złota, leśny labirynt, układnie dużych puzzli, zjeżdżalnia linowa – tyrolka, połów drewnianych rybek, labirynt. Odwiedziły wybranych bohaterów baśniowych oraz brały udział w wielu zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

12.09.2019

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne:
GRUPA I, II i III (grupy z góry) – 19.09 – CZWARTEK – godzina 16.30
GRUPA IV i V ( z dołu) – 24.09 – WTOREK – godzina 16.30

04.09.2019

Krasnale na placu zabaw

Najmłodsze Krasnale dziś po raz pierwszy wyszły na plac zabaw ze swoimi paniami. Dla maluchów jest to ciekawe doświadczenie - bez mamy czy taty, tylko z koleżankami i kolegami z grupy i pod opieką pań, które już niedługo staną się dla dzieci bardzo bliskie.