Grupa IV


W zeszłym tygodnia dzieci z grupy Skrzatów poznały rodzaje owadów i zwierząt mieszkających na łące. Zapoznały się również z roślinnością i kwiatami,które królują wśród traw.

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1980707

W tym tygodniu dzieci skupiły się nad tematem wiejskiego podwórka i wsi. Przypomniały sobie zwierzęta mieszkające w zagrodzie, na wiejskim podwórku, odgłosy które wydają oraz wykonały kilka prac plastycznych związanych z tematem.

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1978832

W minionym tygodniu dzieci z grupy IV wzbogacały swoją wiedzę na temat zdrowego odżywiania oraz dbania o czystość. Skrzaty rozwijały czynności samoobsługowe poprzez przygotowywanie zdrowych posiłków a swoje uzdolnienia plastyczne ukazały nam dzięki wykonaniu ludzików z warzyw i owoców. Podczas deszczowej pogody dzieci doskonaliły czytanie krótkich tekstów, utrwalały poznane litery i cyfry, słuchały opowiadań oraz piosenek.

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1978060

Podczas tygodnia zajęć związanych z tematyką dotyczącą naszej Ojczyzny Skrzaty poznały bliżej legendę O Powstaniu Państwa Polskiego - Legendę o Lechu, Czechu i Rusie, utrwaliły sobie wygląd symboli narodowych oraz nazwy ich układały z rozsypanki literowej, dzieląc następnie na sylaby i kolorując samogłoski.
Wysłuchały hymnu, oraz zaznajomiły się z zasadami panującymi podczas śpiewania narodowej pieśni. Na koniec tygodnia przedszkolaki poznawały stroje ludowe z kilku regionów Polski mi.in strój kaszubski, kujawski, kurpiowski, podhalański, łowicki i krakowski, bawiąc się świetnie przy tym rozwiązując zadania edukacyjne online (memory, ubieranka, puzzle) oraz tworząc prace plastyczną stroju ludowego.

 

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1977411

W ostatnim tygodniu kwietnia dowiedzieliśmy się w jaki sposób powinniśmy oszczędzać wodę, jak prawidłowo segregować śmieci oraz jak dbać o naszą planetę. Zapoznaliśmy się globusem, kosmosem, kontynentami oraz gwiazdozbiorem. Słuchaliśmy piosenek, utrwalaliśmy orientację przestrzenną, układaliśmy zdania z określonymi wyrazami oraz liczyliśmy wyrazy w zdaniach. To tylko namiastka naszych zadań, które zadały nam nasze ciocie.

 

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1976596

W tym tygodniu grupa Skrzatów wykonała piękne, kolorowe zegary. Na podstawie bajki dowiedziały się nt zawodu jakim jest zegarmistrz. Ćwiczyły motorykę małą lepiąc z plasteliny, malując na kartce farbami i świecą. Na podstawie ćwiczeń grafomotorycznych kreśliły litery, czytały krótkie teksty pod obrazkami, rozwiązywały quizy. Tydzień dzieci zakończyły wykonaniem doświadczenia, w którym dowiedziały się skąd się bierze ciepło.

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1975781

Miniony tydzień grupy IV był bardzo pracowity. Dzieci szukały słów, które ukryte były w pionie i poziomie, następnie zaznaczały je kolorami, rozwiązywały krzyżówki, odnajdywały na rysunkach różnice, przeliczały pisanki w pętlach oraz porównywały ich ilość. Dowiedziały się jakie są polskie zwyczaje i tradycje Wielkanocne. Skrzaty wykonały królika świątecznego jak również pomagały rodzicom w przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. http://jalbum.net/en/browse/user/album/1975783

 

 

 

Poprzedni tydzień Skrzatów minął bardzo pracowicie. Dzieci pomagały rodzicom w wiosennych porządkach w domu i ogrodzie. Poznały zawód ogrodnika, a  wiedza ta przydała się w pracach ogrodowych. Skrzaty dzielnie sadziły cebulki kwiatów, siały rzeżuchę i wszystko podlewały. Ciekawe, jak za kilka dni będą wyglądały ich rzeżuchowe ogródki :)

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1974738

 

http://jalbum.net/en/browse/user/album/1974832

Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania może nie być wcale nudne.

 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania rozpoczyna się u dzieci już w pierwszych etapach edukacji przedszkolnej. Podstawowym zadaniem związanym z przygotowaniem nauki czytana i pisania jest doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej każdego dziecka. Pojęcie ”wyrazu” czy „zdania” kształtuje się
w życiu codziennym w sposób naturalny, np. wtedy gdy zachęcamy dziecko do tego by opowiedziało rodzicom nie tylko jednym słowem (wyrazem) o tym np., co wydarzyło się w przedszkolu, co widzi na danym obrazku, oraz gdy sami dajemy przykład opisu sytuacji, zdarzenia, posługując się wieloma wyrazami, ułożonymi odpowiednio gramatycznie.
Naukę czytania warto rozpocząć w każdym wieku, jeśli tylko nasze dziecko wykazuje zainteresowanie literkami. Dla większości z nas rodziców ta umiejętność wydaje się bardzo trudna do opanowania przez nasze dziecko i ciągle wydaje nam się, że jest za wcześnie, a dziecko za małe. W świat literek najczęściej dziecko możemy wprowadzić poprzez zabawę, podczas której doświadcza nowych wiadomości poznawczych. Uczenie się przez zabawę wyzwala u dzieci ciekawość i zainteresowanie, wzbudza motywację do wykonywanych zadań
i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci. Zabawy ułatwiają wytwarzanie pozytywnej motywacji, przy której dzieci chętnie podejmuje się wykonania zadania, ponieważ czerpią z tego satysfakcję.
Proponowane zabawy kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania dla dzieci w zależności od wieku dziecka to między innymi: próba wyrecytowania krótkich wierszyków, rymowanek; układanie rozsypanki obrazkowo- sylabowej; opisywanie słowami wyglądu przedmiotów; próba przedstawienia swojego imienia za pomocą sylab; wyklaskiwanie poszczególnych wyrazów sylabami; odwzorowywanie kształtów danej litery za pomocą kreatywnych drucików, włóczki, guzików itp., kreślenie liter na różnej powierzchni; układanie krótkich zdań; wysłuchiwanie utworów literackich i rozmowa na temat treści utwory; wyodrębnianie głosek w słowach
o prostej budowie fonetycznej; łączenie sylab, głosek w słowach; wyszukiwanie określonych liter wśród innych; układanie prostych wyrazów z liter i potrafi je odczytać; kreślenie znaków literopodobnych i liter; przeliczanie liter w wyrazach; wypożyczanie książek w bibliotece, czytanie wraz z dziećmi książek z dużymi literami
i obrazkami.
Małe przypomnienie dla rodziców ;)
https://vimeo.com/288544240
A poniżej dla naszych przedszkolaków linki do kart pracy oraz gier edukacyjnych utrwalających poznane literki. Życzymy owocnej pracy;)


http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/416/gry-literki
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/03/wiosenne-plataninki-literowe.html
https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/
https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/

 

opracowała Iwona Bukowińska , Justyna Dąbrowska

.