Grupa IV


Uśmiech dziecka to największa nagroda
Uśmiech dziecka to największa nagroda

 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania może nie być wcale nudne.

 

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania rozpoczyna się u dzieci już w pierwszych etapach edukacji przedszkolnej. Podstawowym zadaniem związanym z przygotowaniem nauki czytana i pisania jest doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej każdego dziecka. Pojęcie ”wyrazu” czy „zdania” kształtuje się
w życiu codziennym w sposób naturalny, np. wtedy gdy zachęcamy dziecko do tego by opowiedziało rodzicom nie tylko jednym słowem (wyrazem) o tym np., co wydarzyło się w przedszkolu, co widzi na danym obrazku, oraz gdy sami dajemy przykład opisu sytuacji, zdarzenia, posługując się wieloma wyrazami, ułożonymi odpowiednio gramatycznie.
Naukę czytania warto rozpocząć w każdym wieku, jeśli tylko nasze dziecko wykazuje zainteresowanie literkami. Dla większości z nas rodziców ta umiejętność wydaje się bardzo trudna do opanowania przez nasze dziecko i ciągle wydaje nam się, że jest za wcześnie, a dziecko za małe. W świat literek najczęściej dziecko możemy wprowadzić poprzez zabawę, podczas której doświadcza nowych wiadomości poznawczych. Uczenie się przez zabawę wyzwala u dzieci ciekawość i zainteresowanie, wzbudza motywację do wykonywanych zadań
i wpływa na rozwijanie twórczych postaw poznawczych dzieci. Zabawy ułatwiają wytwarzanie pozytywnej motywacji, przy której dzieci chętnie podejmuje się wykonania zadania, ponieważ czerpią z tego satysfakcję.
Proponowane zabawy kształtujące gotowość do nauki czytania i pisania dla dzieci w zależności od wieku dziecka to między innymi: próba wyrecytowania krótkich wierszyków, rymowanek; układanie rozsypanki obrazkowo- sylabowej; opisywanie słowami wyglądu przedmiotów; próba przedstawienia swojego imienia za pomocą sylab; wyklaskiwanie poszczególnych wyrazów sylabami; odwzorowywanie kształtów danej litery za pomocą kreatywnych drucików, włóczki, guzików itp., kreślenie liter na różnej powierzchni; układanie krótkich zdań; wysłuchiwanie utworów literackich i rozmowa na temat treści utwory; wyodrębnianie głosek w słowach
o prostej budowie fonetycznej; łączenie sylab, głosek w słowach; wyszukiwanie określonych liter wśród innych; układanie prostych wyrazów z liter i potrafi je odczytać; kreślenie znaków literopodobnych i liter; przeliczanie liter w wyrazach; wypożyczanie książek w bibliotece, czytanie wraz z dziećmi książek z dużymi literami
i obrazkami.
Małe przypomnienie dla rodziców ;)
https://vimeo.com/288544240
A poniżej dla naszych przedszkolaków linki do kart pracy oraz gier edukacyjnych utrwalających poznane literki. Życzymy owocnej pracy;)


http://pisupisu.pl/przedszkole/dopasuj-literki
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kursy/416/gry-literki
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/2019/03/wiosenne-plataninki-literowe.html
https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/
https://eduzabawy.com/nauka-pisania/alfabet/

 

opracowała Iwona Bukowińska , Justyna Dąbrowska

.