Nasza kadra


Kadrę pedagogiczną przedszkola stanowią nauczyciele z bogatym doświadczeniem zawodowym. Wszyscy nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe. Nauczyciele uzyskali certyfikat do prowadzenia zajęć metodą "Klucz do uczenia się" według pedagogiki Lwa Wygotskiego. Nauczyciele chętnie podejmują dodatkowe formy doskonalenia się, uczestniczą w kursach, warsztatach, konferencjach naukowych. Zdobytą wiedzę chętnie wykorzystują w pracy z dziećmi.

W przedszkolu zatrudnieni są również nauczyciele - specjaliści: psycholog i logopeda.

Dzieci uczestniczą w zajęciach katechezy, które prowadzi bardzo sympatyczna i pogodna ktechetka pani Aneta.

Pracownicy administracji i obsługi - to osoby, które pracę w przedszkolu traktują jak prawdziwe powołanie - lubią dzieci i przez dzieci są również lubiane.

Kadra naszego przedszkola to osoby pogodne i radosne. Razem chętnie spędzamy wolny czas, szczególnie lubimy wyjazdy integracyjne, połączone ze szkoleniem, na które staramy się chociaż raz w roku wyjechać. Na swoim koncie mamy wspaniałe wycieczki do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki, Ojcowa, Trójmiasta, Wrocławia, Szklarskiej Poręby, Pragi, Wilna, Gdańska, Chmielna, Białki Tatrzańskiej, Kopenhagi, Malmo i Lund. Bardzo lubimy te nasze wypady, zawsze wracając z kolejnej wycieczki planujemy, gdzie pojedziemy za rok. 

 

Nasza kadra:

 

Dyrektor: Magdalena Kiliszek

 

Intendent: Ewa Borkowska

 

Nauczyciele: 

Grupa I: Agnieszka Piórkowska Iwona Zdanowska

Grupa II: Iwona Zdanowska, Maria Bal -Stach

Grupa III: Justyna Dąbrowska, Iwona Bukowińska

Grupa IV:  Ewa Bykowska, Marta Naroska

Grupa V: Elżbieta Stachólska, Karolina Szczepańska

 

Specjaliści:

Logopeda: Izabela Kieś

Psycholog: Justyna Łochowska

Katecheza: Aneta Pokus

 

Pomoc nauczyciela: Bożena Durda

 

Panie dbające o porządek: Katarzyna Jeznach, Dorota Laskowska, Katarzyna Maliszewska, Ewa Orzołek, Katarzyna Domańska.


Pracownicy kuchni: Grażyna Glinka - Chłopicka, Teresa Miąsko i Agnieszka Grabowska


Konserwator: Krzysztof Chaciński