Opłaty


ODPŁATNOŚĆ:

Opłata opiekuńcza 

 

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin w czasie przekraczającym podstawę programową (5 godzin), wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Dzieci z rodzin wielodzietnych płacą 0,50zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Wyliczone kwoty przekazane są na paskach do odpłatności, które otrzymują Państwo na początku miesiąca.

 

Wyżywienie

dzienna stawka żywieniowa - 7,00zł

 

Za przedszkole płacimy na konto. 

 

 

Przelew pierwszy: OPŁATA OPIEKUŃCZA -

Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4

Nr konta: 15 1240 6074 1111 0010 7173 9394  Opis: imię, nazw dziecka, oplata opiekuńcza za miesiąc ….

 

Przelew drugi: WYŻYWIENIE

Zespół Ekonomiczno –Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie, ul. Ogrodowa 4

Nr konta: 04 1240 6074 1111 0010 3689 5446 Opis: imię, nazwisko dziecka, wyżywienie za miesiąc ……

 

Przelew trzeci : RADA RODZICÓW 

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Wołominie, ul. Broniewskiego 2

Nr konta: 89 1240 6335 1111 0010 2516 3723 Opis: imię, nazwisko dziecka, rada rodziców za miesiąc …

Zasady odpłatności za przedszkole

 

Podstawowe zasady odpłatności :

1) w godz. 8.00- 13.00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego i za te godziny nie pobiera się odpłatności,

2) za pobyt dzieci poza czasem realizacji podstawy programowej, pobierana jest odpłatność 1,00 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zegarową pobytu dziecka w przedszkolu.

3) dzienna stawka żywieniowa – 7,00zł (1,70zł I i II śniadanie, 3,50zł obiad, 1,80zł podwieczorek)

 

W przedszkolu działa Rada Rodziców, która gromadzi środki finansowe, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej przedszkola (organizacja koncertów, teatrzyków, imprez, warsztatów dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnych upominków urodzinowych, artykułów plastycznych, papierniczych, drobnych artykułów wyposażenia, organizację akompaniamentu podczas  uroczystości i występów dzieci, organizacja wycieczek, utrzymanie strony internetowej, artykuły do dekoracji przedszkola, upominki na zakończenie roku szkolnego dla dzieci opuszczających przedszkole itp, wynikające z potrzeb)

Zgodnie z § 6 ust. 2a Ramowego Statutu Publicznego Przedszkola, na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 

Szczegółowe warunki określające zakres usług świadczonych przez przedszkole (godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, ilość posiłków), oraz warunki odpłatności za świadczone usługi określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

Opłaty za przedszkole

Wysokość opłat reguluje uchwała Rady Miejskiej w Wołominie nr LVII-125/2018 w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin

 

http://wolomin.bip.net.pl/?a=15237

 

 

Opłata opiekuńcza i wyżywienie

Opłata za przedszkole jest wyliczana indywidualnie, w zależności od  godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Opłatę opiekuńczą płacimy do 10  każdego miesiąca.

Opłaty za wyżywienie należy wpłacać  na konta  do 10-tego dnia każdego miesiąca.

 

Stawka żywieniowa za każdy dzień   wynosi  7,00 zł

 

Nazwa:

Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie,
ul. Ogrodowa 4

 

Nr konta do wpłat za opłatę opiekuńczą: 
Nr 15 1240 6074 1111 0010 7173 9394

 

Nr konta do wpłat za wyżywienie:
Nr 04 1240 6074 1111 0010 3689 5446

 

Wpłaty na Radę Rodziców

Rada Rodziców działająca przy naszym przedszkolu  wspiera nas w zadaniach statutowych poprzez  przekazywanie funduszy z dobrowolnych składek rodziców na: 

organizacja koncertów, teatrzyków, imprez, warsztatów dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, drobnych upominków urodzinowych, artykułów plastycznych, papierniczych, drobnych artykułów wyposażenia, organizację akompaniamentu podczas uroczystości i występów dzieci, organizacja wycieczek, utrzymanie strony internetowej, artykuły do dekoracji przedszkola, upominki na zakończenie roku szkolnego dla dzieci opuszczających przedszkole itp.)

Zgodnie z § 6 ust. 2a Ramowego Statutu Publicznego Przedszkola, na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Dodatkowe zajecia prowadfzone są przez nauczycieli.

 

Szczegółowe warunki określające zakres usług świadczonych przez przedszkole (godziny pobytu dziecka w przedszkolu, zajęcia dodatkowe, ilość posiłków), oraz warunki odpłatności za świadczone usługi określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

 

 

W bieżącym roku szkolnym rodzice zadeklarowali comiesięczną składkę w wysokości 65,00zł, od rodzeństw - po 110,00 zł

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców   można wpłacać na poniższe  konto.

 

Nazwa:

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Wołominie
ul. Broniewskiego 2, Wołomin

nr konta: 89 1240 6335 1111 0010 2516 3723

 

Przewodniczący Rady Rodziców - Jarosław Bugaj