Rada Rodziców


Wdniu 13. 10.2011 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rad Oddziałowych, na którym dokonano wyboru Prezydium nowej Rady Rodziców. 

 

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 5 w Wołominie - rok szkolny 2011/2012

 

 
Przewodnicząca Renata Sobota
Wice - przewodnicząca Iwona Kurek
Skarbnik Ewa Nowicka
Komisja Rewizyjna Anna Godlewska
  Eliza Garbedian
  Renata Pyrzanowska