Rada Rodziców i współpraca z Rodzicami


Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich dzieci z przedszkola. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach:
• z innymi organami przedszkola, np. radą pedagogiczną, dyrektorem;
• z instytucjami  np. z samorządem lokalnym.

 

Drodzy rodzice!

Wybory do Rad Oddziałowych i do Rady Rodziców odbyły się na pierwszym zebraniu na początku września. 

Poniżej sprawozdanie Przewodniczącej Rady rodziców za rok szkolny 2012/2013 oraz skład Prezydium Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym.

[pobierz] 0.1 MB 2013-sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-rodzicow-prz
[pobierz] 0.1 MB prezydium-2013
[pobierz] 0.1 MB plan-wspolpracy-z-rodzicami-2013-14