Rada Rodziców


[pobierz] 0.1 MB 2014-sprawozdanie-z-dzialalnosci-rady-rodzicow-prz

 

 

Prezydium  Rady Rodziców


Przewodnicząca:
Marta Kaszczuk
Vice –przewodnicząca:
Magdalena Krogulec
Skarbnik:
Beata Tarasiewicz
Komisja rewizyjna:
Magdalena Jurczyk
Paulina Jabłońska
Jolanta Borkowska

 

 

Przedstawiciele Oddziałowych Rad z osobami wytypowanymi do reprezentowania rodziców w Radzie Rodziców
rok szkolny 2014- 2015


GRUPA I
Rada Oddziałowa
1. Małgorzata Dyrda
2. Paulina Jabłońska
3. Anna Zielińska
Rada Rodziców: Paulina Jabłońska


GRUPA II
1. Angelika Gawkowska
2. Marta Kaszczuk
3. Beata Tarasiewicz
Rada Rodziców: Marta Kaszczuk


GRUPA III
1. Jolanta Borkowska
2. Beata Tarasiewicz
3. Magdalena Wawrzyniak
Rada Rodziców: Beata Tarasiewicz


GRUPA IV
1.Magdalena Krogulec
2. Natalia Szcześniak-Pszczółkowska
3. Izabela Wiatrak
Rada Rodziców: Magdalena Krogulec


GRUPA V
1. Magdalena Jurczyk
2. Katarzyna Sasin
3. Mariana Wronka
Rada Rodziców: Magdalena Jurczyk