Rada Rodziców


04.03.2020

Skład prezydium Rady Rodziców

Rada rodziców 2019/2020

 

Przewodniczący: Bugaj Jarosław - gr. II

Vice –przewodnicząca: Gera Katarzyna - gr. I

Skarbnik: Wronka Marianna - gr. IV

Komisja rewizyjna: Flaga Magdalena - gr. III
                               Sikorska Magdalena - gr. V