Rada Rodziców


20.11.2019

Skład Rady rodziców

Prezydium  Rady Rodziców w roku szk. 2018/2019

 

Przewodniczący: Jarosław Bugaj


Vice –przewodnicząca: Anna Orłowska


Skarbnik: Artur Chabsiński


Komisja rewizyjna:


Magdalena Flaga
Karolina Opłotna

04.03.2020

Wiadomość dla rodziców

Działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019