Rekrutacja


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Od 17.02 do 27.02.2020 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2020 -2021.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację nalezy pobrać i złożyć w grupie.

 

Od 18.02 do 17.03.2020 przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020-2021 wraz z obwodami szkół.

 

Zgłoszenia dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2014 odbywaja się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu)

 

Od 02.03 do 13.03.2020 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku  2015, 2016, 2017.

 

link do elektronicznej rekrutacji kliknij tu

 

Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

 

link do strony elektronicznej rekrutacji  będzie aktywny od 1.03.2019

 

W plikach do pobrania - instrukcja postępowania w procesie elektronicznej rekrutacji.

 

Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

 

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia -  plik pdf

 

Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośwaitowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2017, 2016, 2015 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2018 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

 

Obwody szkolne

 

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla 6-latków (rocznik 2014)

 

1) Zarządzenie nr 22/2020 Burmistrza Wołomina z dnia 20.01.2020 r. wraz z załącznikami -zobacz
2) Ogłoszenie o zapisach dzieci 6-latnich - plik do pobrania poniżej
3) Zgłoszenie dziecka 6-letniego (druk) - plik do pobrania poniżej

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych odobowych - plik do pobrania poniżej

 

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór 

 

https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Listy zakwalifikowanych są dostępne również na stronie internetowej jednostki (Dz.U. 2020 poz. 530) w zakładce Rekrutacja 2020-2021 w plikach do pobrania (poniżej)

 

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia.

 

Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

 

1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: przedszkole5wolomin@op.pl  lub w formie papierowej (możliwość złożenia w przedszkolu w godzinach 9.00-12.00).

 

 

W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli.
Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć w przedszkolu  Wolę uczęszczania dziecka do przedszkola będzie można potwierdzić elektronicznie, bez konieczności przychodzenia do przedszkola.

Możliwość taka będzie dostępna na koncie rodzica w systemie NABÓR po ogłoszeniu wyników kwalifiakcji, tj. po 31.03.2020. Szczegółowe informacje powyżej oraz na stronie głównej przedszkola w Aktualnościach.

 

[pobierz] 0.1 MB ogloszenie-6-latek
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-6latek
[pobierz] 0.1 MB klauzula-informacyjna-rodo
[pobierz] 0.1 MB wskazowki---jak-postepowac-w-procesie-rekrutacji
[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli
[pobierz] 0.2 MB deklaracja-kontynuacja
[pobierz] 1.2 MB Lista dzieci zakwalifikowanych
[pobierz] 0.3 MB Lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych
[pobierz] 0.2 MB Lista dzieci niezakwalifikowanych