Rekrutacja


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 

Od 8.02 do 12.02.2021 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2021 -2022.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację nalezy pobrać i złożyć w grupie. Pliki do pobrania - na końcu artykułu.

 

Od 18.02.2021  przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022 wraz z obwodami szkół.

 

Zgłoszenia dzieci 6-letnich urodzonych w roku 2015 odbywaja się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu)

 

Zgłoszenie dziecka do realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego plik PDF do wydrukowania i wypełnienia

 

Od 01.03 do 12.03.2021 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku  2016, 2017 i 2018.

 

link do elektronicznej rekrutacji kliknij tu

 

Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

 

link do strony elektronicznej rekrutacji  będzie aktywny od 1.03.2021

 

W plikach do pobrania - instrukcja postępowania w procesie elektronicznej rekrutacji.

 

Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

 

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia -  plik pdf

 

 

Obwody szkół podstawowych:

Uchwała Rady Miejskiej nr VIII-72/2019 z dnia 30.05.2019r. w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 w postepowaniu rekrutacyjnym uzyskują 2 pkt. 

 

 

Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośwaitowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2018, 2017 i 2016 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2019 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych odobowych - plik do pobrania poniżej

 

Rodzic może sprawdzić czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola po zalogowaniu na swoje konto w systemie Nabór 

 

https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/, za pomocą którego składał wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

Potwierdzenie woli 6 - 12.04.2021r.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do Potwierdzenie woli przyjęcia

 

Potwierdzenie woli przyjęcia może odbywać się na dwa sposoby:

 

1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie Nabór https://nabor.pcss.pl/wolomin/przedszkole/ (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z zakwalifikowany na przyjęty.

 

2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia za pomocą poczty elektronicznej wysyłając maila na adres: przedszkole5wolomin@gmail.com 

 

 

W wiadomości przesyłanej za pomocą poczty elektronicznej w temacie prosimy wpisać: potwierdzenie woli, w treści maila musi być wpisane imię i nazwisko dziecka, którego dotyczy potwierdzenie woli.
Przedszkole zmienia status kandydata z zakwalifikowany na przyjęty.

 

 

 

DYŻUR CZŁONKÓW KOMISJI REKRUTACYJNEJ 

 

W godzinach 9.00 - 16.00 osoba z komisji rekrutacyjnej pełni dyżur, przyjmuje i sprawdza dokumenty oraz udziela inforamcji.

Prosimy, aby w tych godzinach przynosić wypełnione dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Składając Wniosek należy również dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów,  które zostały zaznaczone we wniosku.

W przypadku spełniania kryteriów określonych w Prawie oświatowym - należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnianie danego kryterium.

W przypadku spełniania kryteriów określonych przez Radę Miejską naleŻy dołączyć oświadczenia np. rodzeństwo uczęszcza do tego przedszkola, zamieszkanie w obwodzie szkoły na terenie której jest przedszkole, czas pobytu powyżej 8 godzin, potwierdzenie rozliczenia obojga rodziców w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i  wskazanie miejsca zamieszkania w gminie Wołomin - pierwsza strona PIT 11 obojga rodziców lub PIT 36, PIT 37, zaświadczenia o zatrudnieniu jednego lub obojga rodziców. 

Członek komisji przyjmuje wyłącznie  KOMPLET dokumentów.

 

Dokumenty muszą być złożone do 12.03.2021 roku.

Jeśli przyniesiecie Państwo dokumenty w innym czasie, niż dyżur Komisji proszę liczyć się z tym, ze trzeba będzie chwilę poczekać, aby złozyć dokuenty.

 

 

[pobierz] 0.9 MB listy-zakwalifikownych-przesunietych-niezakwalifik
[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-6latek
[pobierz] 0.1 MB klauzula-informacyjna-rodo
[pobierz] 0.1 MB wskazowki---jak-postepowac-w-procesie-rekrutacji
[pobierz] 0.2 MB deklaracja o kontynuacji -2021-2022
[pobierz] 0.5 MB wolomin_wniosek_2021