Rekrutacja


Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

 

Od 11.02 do 15.02.2019 przyjmujemy zgłoszenia o kontynuację edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019 - 2020.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola zobowiązani są w w/w terminie złożyć taką deklarację. Deklarację nalezy pobrać i złożyć w grupie.

 

Od 18.02 do 15.03.2019 przyjmujemy zgłoszenia dzieci 6 letnich realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Zgłoszenia dzieci 6-letnich odbywaja się w formie tradycyjnej - papierowej (należy pobrać druk i wypełniony złożyć w przedszkolu)

 

Od 01.03 do 15.03.2019 rozpoczynamy elektroniczną rekrutację dla dzieci urodzonych w roku 2014, 2015, 2016.  

 

Składając dokumenty w przedszkolu - prosimy o okazanie aktu urodzenia dziecka oraz dowodu osobistego.

W przypadku rodzin wielodzietnych - prosimy o okazanie karty dużej rodziny.

 

link do strony:nabór 2019-2020      link będzie aktywny od 1.03.2019

 

W plikach do pobrania - instrukcja postępowania w procesie elektronicznej rekrutacji.

 

Zarządzenie Burmistrza: treść zarządzenia wraz z harmonogramem

 

W plikach do pobrania - harmonogram rekrutacji.

 

Uchwała Rady Miejskiej nr XLVIII-1/2018 z dnia 31.01.2018 w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia -  plik pdf

 

Zgodnie z art.31 ust.1 oraz art.131 ust 1 i  ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo ośwaitowe (Dz. U. z 2017 poz.59) w rekrutacji biorą udział dzieci urodzone w 2016, 2015, 2014 roku  oraz zamieszkałe na terenie gminy Wołomin.

Wnioski dzieci młodszych (urodzonych w 2017 roku) oraz zamieszkałych poza gminą  - nie będą rozpatrywane.

 

Obwody szkolne

 

Obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla 6-latków (rocznik 2013)

 

1) Zarządzenie nr 18/2019 Burmistrza Wołomina z dnia 14.01.2019 r. wraz z załącznikami -zobacz
2) Ogłoszenie o zapisach dzieci 6-latnich - plik do pobrania poniżej
3) Zgłoszenie dziecka 6-letniego (druk) - plik do pobrania poniżej

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i przechowywania danych odobowych - plik do pobrania poniżej

 

[pobierz] 0.1 MB ogloszenie---6-latek
[pobierz] 0.1 MB zgloszenie-6latek
[pobierz] 0.1 MB klauzula-informacyjna-rodo
[pobierz] 0.1 MB harmonogram-czynnosci-2019-2020
[pobierz] 0.1 MB wskazowki---jak-postepowac-w-procesie-rekrutacji
[pobierz] 0.1 MB potwierdzenie-woli