SZKOŁA W RUCHU


27.03.2014

Ćwiczyć każdy może"

Nadszedł czas podsumowania Akcji "Ćwiczyć każdy może", prezentujemy nasze działania:

OBSZAR 1
Zajęcia ruchowe w przedszkolu mogą być ciekawe i atrakcyjne
Nasze Przedszkolaki uwielbiają ruch i dobrą zabawę.
W przedszkolu nauczyciele w każdej grupie systematycznie prowadzą zajęcia ruchowe realizując tym samym 5, 1, 2 oraz 6 obszar podstawy programowej. Realizację tych zadań ułatwia nam dostęp do suto zgromadzonego w placówce sprzętu gimnastycznego oraz nowoczesnego, bezpiecznego i Dorze wyposażonego ogrodu przedszkolnego.
Realizujemy zajęcia ruchowe między innymi: metodą Opowieści ruchowej, Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Karola Orffa, Metodą Pedagogiki Zabawy Klanza. Organizujemy przedszkolne zawody sportowe, otwarte zajęcia ruchowe z rodzicami. Corocznie uczestniczymy w „Sportowym Przedszkolaku” – Spartakiada dla najmłodszych organizowana we współpracy z naszą Gminą.

http://jalbum.net/browse/user/album/1465849

SCENARIUSZ ZAJĘCIAW GRUPIE II BIEDRONKI

Prowadząca: Aneta Werstak
Temat: Walentynki tanecznym krokiem
Grupa : II czterolatki (Biedronki)
Cele:
- Wdrażanie do aktywności fizycznej
- Kontynuacja dobrych praktyk związanych z aktywnością
- Zachęcanie do różnych form zabawa przy muzyce- połączona z zadaniami sprawnościowymi
Przebieg:
1. Wspólne przypomnienie zasad bezpiecznej zabawy
2. Taniec w kole z balonami
3. Taniec w parach z balonami utrzymywanie balonów wskazanymi częściami ciała z wyłączeniem rąk
4. Rytmiczne podrzucanie balonów
5. Dmuchanie balonów na czas
6. Zabawa w kole w pozycji siedzącej „Mój balon wznosi się do…”
7. Biegi z balonami
8. Zakończenie tańcem solo z balonami do piosenki „Serduszko puka w rytmie Czacza”

http://jalbum.net/browse/user/album/1482705

Edukacja zdrowotna obszar 3
Aktywność ruchowa jako warunek pozytywnego pojmowania zdrowia jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. Dla dzieci właściwie użyty i dozowany ruch łagodzi przebieg procesów rozwojowych, zwiększa odporność fizjologiczną, koryguje wady postawy i kształtuje pozytywne nawyki ruchowe. Tak więc ruch ma bardzo ogromne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka, a istotnym wsparciem rozwoju ruchowego dzieci w wieku przedszkolnym oprócz rodziny powinni być przede wszystkim nauczyciele.
W NASZYM PRZEDSZKOLU zabawy ruchowe dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Rozwijają i doskonalą sprawność ruchową poprzez:
kształtowanie prawidłowej postawy;
kształtowanie motoryki: szybkości, gibkości, zwinności, koordynacji ruchowej;
rozwijanie koordynacji ruchowej;
wyrabianie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych.
Chcemy aby wykształcenie u dziecka w wieku przedszkolnym nawyku codziennej aktywności fizycznej przerodziło się w potrzebę aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego
Dbamy także o budowanie nawyków związanych ze zdrowym trybem życia nie tylko aktywnością fizyczną ale i sposobem odżywiania się oraz życia w zgodzie z przyrodą i ekologią. Jesteśmy aktywnymi uczestnikami wielu akcji programów i konkursów ogólnopolskich jak i tych organizowanych na terenie naszej Gminy i placówki.

Scenariusz zajęcia

Prowadzące: Nauczycielki wszystkich grup w przedszkolu
Temat: Zimę żegnamy wiosennym spacerem
Grupa I, II, III, IV i V
Cele:
- Kultywowanie tradycji związanych z obchodzeniem pierwszego dnia wiosny
- Zachęcanie do spędzania czasu na świeżym powietrzu
- Wdrażanie do zorganizowanych form pobytu na powietrzu
- wdrażanie do prawidłowego poruszania się w ruch drogowym przez pieszych
Przebieg:
1. Spacer z Marzannami, które wykonały dzieci w najbliższej okolicy przedszkola
2. Utworzenie wiosennego kręgu na placu przedszkola
3. Wspólne skandowanie „ Żegnaj Zimo, witaj Wiosno”
4. Taniec z Marzannami w ogrodzie
5. Wykonanie piosenek na powitanie Wiosny: „Wiosno Wiosenko, gdzie jesteś powiedz gdzie” „Wiosna w błękitnej sukience”, „Marzec czarodziej”

Konspekt zajęcia sportowego tor przeszkód
Prowadząca : Agnieszka Piórkowska
TEMAT: Zamiast sportu zdrowa rywalizacja
CELE:
Akceptowania porażki bez przerywania gry, wykonywanie czynności do końca
-Podejmowanie różnego rodzaju czynności aktywnej
- Poruszanie się sprawne zachowywanie równowagi
Udział w zabawach z elementem współzawodnictwa
- korzystanie ze sprzętu gimnastycznego zgodnie z jego przeznaczeniem
POMOCE: Woreczki gimnastyczne, ławeczki, klocki, sześciany, tamburyno
PRZEBIEG:
1. Zbiórka, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i zdrowej rywalizacji
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa” Z kim chcesz rywalizować”
Dzieci biegają po Sali w rytm uderzeń tamburyna. Na hasło dobierają się w pary
3. Konkurencje
Ślizg na ławeczce w pozycji na brzuchu
Wyścigi w podporze tyłem
Marsz z woreczkami trzymanym stopami
Marsz na czworakach z woreczkami
Bieg slalomem między klockami
Przeskoki kuczne przez ławeczkę
Przejście po równoważni
Podziękowania i gratulacje kolegom i koleżankom za wspólną dobrą zabawę

SCENARIUSZ I
Data: 26.09. 2013.
Temat: Surówka
Prowadzący: Elżbieta Stachólska
Cel ogólny: zachęcenie dzieci do codziennego spożywania warzyw i owoców
Cele szczegółowe: dzieci wiedzą jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do wykonania sałatki, dzieci umieją samodzielnie przygotować sałatkę, dzieci umieją bezpiecznie posługiwać się nożem
I. Rozmowa z dziećmi na temat spożywania warzyw. Burza mózgów: dlaczego należy jeść warzywa?, czy warzywa są zdrowe?, czy są potrzebne człowiekowi?
II. Omówienie etapów przygotowywania :
a) Umycie rąk
b) Umycie warzyw
c) Założenie fartuszka
d) Przygotowanie noży i deseczek
e) Krojenie warzyw – bezpieczne posługiwanie się nożem
f) Mieszanie pokrojonych warzyw
III. Porządkowanie stanowiska pracy.
IV. Spożywanie przygotowanej sałatki, określanie jej walorów smakowych.

 http://jalbum.net/pl/browse/user/album/1483799

SCENARIUSZ 
DATA: 18.11.2013.
Prowadzący: Karolina Szczepańska – przedstawienie gości, goście którzy prowadzili zajęcia: Gabriela Lipska –Badotti, Alli Badotti
Cele: - zdobycie wiedzy na temat pochodzenia i pozyskiwania niektórych przypraw
- szanowanie pracy innych ludzi
- rozumienie pojęcia sprawiedliwego handlu
Temat: Skąd się biorą te przyprawy
I. Przedstawienie gości, wprowadzenie w tematykę
II. Poznanie przypraw przyniesionych przez gości: poznanie smaku, zapachu, konsystencji, formy występowania. Przyporządkowanie przyprawy do ilustracji.
III. Burza mózgów: skąd mamy w sklepach zaprezentowane przyprawy? Jak zostały wyprodukowane? Jak możemy odwdzięczyć się ludziom, którzy „ofiarowali” je nam.

SCENARIUSZ 
Data: 04.12.2013.
Temat: Spotkanie z dietetykiem – dzieci wspólnie z rodzicami
Prowadzący: Karolina Szczepańska, Elżbieta Stachólska, gość mgr Ewa Jarosz ( z Naturehaus)
Cel główny: zdobycie wiedzy dotyczącej właściwego odżywiania
Cele szczegółowe: - poznanie budowy piramidy żywienia
- zdobycie wiedzy dotyczącej właściwych proporcji spożywanych produktów w ciągu doby i umiejętności jej stosowania w praktyce
I. Przedstawienie gościa.
II. Mini wykład i prezentacja multimedialna pani dietetyk dot. piramidy żywienia, ilości spożywanych przez dziecko produktów, jak komponować właściwie dla dziecka dzienny jadłospis, ile powinno spożywać posiłków, jak zastępować produkty „niezdrowe” przekąskami zdrowymi.
III.Pytania do gościa.

SCENARIUSZ 
Data: 120.01.2014.
Prowadzący: Karolina Szczepańska
Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem ławeczki szwedzkiej.
Cel ogólny: rozwijanie sprawności ruchowej dzieci
Cele szczegółowe: - zachęcanie dzieci do codziennej aktywności sportowej
- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
- przyjmowanie właściwej pozycji ciała
- dbanie o bezpieczeństwo.

I. Przygotowanie do zajęć ruchowych – przebranie się w strój do gimnastyki.
II. Zaprezentowanie dzieciom przez nauczycielkę poprawności wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Wykonywanie ćwiczeń przez dzieci.
III. Nagradzanie brawami za poprawne i dokładne wykonywanie ćwiczeń.

http://jalbum.net/browse/user/album/1482708

OBSZAR 4
Przystąpienie do Akcji Szkoła w ruchu zachęciło nasza kadrę do odświeżenia wiadomości o wychowaniu zdrowotnym w przedszkolu.
Wszyscy nauczyciele wraz z panią Dyrektor w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego wysłuchali referatu z wyżej wymienionego zakresu i podzielili się pomysłami do atrakcyjnego i efektywnego prowadzenia zajęć ruchowych w przedszkolu. Możecie wierzyć lub, też nie nawet Ciocie uczyć lubią się. Dziś przypomnieć przyszła pora czemu ruch i zdrowie jest tak ważne w przedszkolach

http://jalbum.net/browse/user/album/1482709

OBSZAR 6
Dwie najstarsze grupy postanowiły podsumować i sprawdzić swoją wiedzę z zakresu aktywności ruchowej i zdrowego żywienia Rozpoznawały zdrowe i właściwe dla zbilansowanej diety człowieka produkty. Pokonywały drużynowo na czworakach wyznaczoną trasę Rozwiązywały zagadki słowne. Bawiły się z fasolkami Wszyscy uczestnicy wypadli wspaniale i uzyskali doskonałe noty

http://jalbum.net/browse/user/album/1482711

Obszar 7
Zachęcanie uczniów i wychowanków do podejmowania aktywności fizycznej: odkrywamy, pasje, zainteresowania, i talenty
„Nikt inny nie może być Tobą. Każdemu z nas Bóg dał pewne szczególne zdolności”
Zgodnie z definicjami w słowniku istnieje:
wybitne uzdolnienie do czegoś
człowiek obdarzony wybitnymi zdolnościami twórczym
niepospolity, wybitny, samorodny, wrodzony talent
właściwość istot żywych przejawiające się podczas wykonywania określonej czynności
mieć do czegoś zdolności
mieć zdolności, być uzdolnionym w jakimś kierunku
mający predyspozycje do łatwego opanowania pewnych umiejętności
Nasze przedszkole poszukuje odpowiedzi wraz ze swoimi wychowankami co lubię co mi się podoba a może jak w słowniku będzie to moją pasją i zdolnością

W TAŃCU RUCHU WYPOCZYWAĆ
Zainteresowanie, pasja, talent a może po prostu dobra zabawa.
Bazując na potrzebie ruchu, która cechuje 5- latki, grupa spotkała się z zawodowym tancerzem i wszyscy mogli spróbować własnych sił.
Mogli dać ponieść się muzyce ale też zobaczyć jak ciężką fizyczną pracą jest taniec.

Są w śród nas prawdziwi sportowcy
Młodzi, chętni z pasją i talentem to chłopcy z grupy IV
Swoje zainteresowania rozwijają na zajęciach z piłki nożnej.
Nie trzeba było wielu rozmów i namawiania, wie o tym mama, wie o tym tata i pani w przedszkolu że zamiast telefonu, komputera i gier bez liku ja wolę poznać gry w piłkę miłośników.
Sam też próbuję i marzę, że zostanę sławnym piłkarzem .
Marzenia czasem od wyprawy na prawdziwy stadion i mecz się zaczynają gdy dzieci i rodzice wśród kibiców na trybunach zasiadają . Wówczas choć siedzą do ruchu zmierzają, do życia aktywnego, pasji i talentu ukrytego.
A ja kiedy was obserwowałam tę rymowankę napisałam.
Marzę cichutko, że kiedyś na trybunach zasiądę w kibiców lożach i powiem do męża:
O rety, nie wierzę zobacz Marcin to moje dzieci z mojego przedszkola dziś biegną po puchar i strzelać będą gola.
Powodzenia

http://jalbum.net/browse/user/album/1482735

OBSZAR 8
Sportowe zajęcia otwarte z aktywnym udziałem rodziców
Nasze przedszkole oferuje dzieciom i rodzicom różne formy aktywności podejmowane wspólnie, są to festyny, konkursy, zajęcia otwarte, różne uroczystości dla najbliższych.
Grupa Iv prezentuje wspólne zabawy gimnastyczno ruchowe z rodzicami.

KONSPEKT ZAJĘCIA Z RODZICAMI
Prowadząca: Agnieszka Piórkowska
Data: 7.02.2014
Grupa: 6 – latki
Temat: „ Zabawa z rodzicami to fajna sprawa”
Cele:
-podejmowanie różnego rodzaju aktywność fizyczną
-umożliwienie dzieciom kontaktów z rówieśnikami i rodzicami
-wywoływanie dobrego nastroju i psychicznego odprężenia
Pomoce: chusta animacyjna, płyty „ W co się bawić z dziećmi”
Przebieg:
1.Powitanie zaproszonych gości.
2. „Piosenka na powitanie”
3. Zabawy z chustą animacyjną: „ Wywoływanie osób” „ Bieganie z chustą” „ Karuzela” „ Ścieżka”
4. Ćwiczenia oparte na relacji „ z”  Fotelik”  Hipoterapia”  Mały fotelik”   Małpka”
5. Zabawa z piosenką „ Gdy dobry humor masz”
6.Ćwiczenia rozwijające relację „ przeciwko”  „ Przetaczanie” „ Paczka” „ Kula u nogi”
7. Ćwiczenia oparte na relacji „ razem”
• „ Wspinanie się na drzewo”
• „ Mała piramida”
• „ Karuzela”
8. Tańce
• „ Zuzanna”
• „ Epoi tai”
9. Zabawa rozluźniająca „ Idziemy – stop”
10. Pożegnanie gości