Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 2020-2021


Poniżej zamieszczone są dokumenty dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2020-2021. 

 

Numer polisy: 1053248193
Okres ubezpieczenia: od 1.10.2020 do 30.09.2021

Termin płatności składki: 30.10.2020
Numer rachunku bankowego: 63 1240 6960 3014 0110 3065 7988


W tytule przelewu napisz:

1. numer polisy 1053248193,

2. imię nazwisko dziecka,

3. datę urodzenia dziecka

4. wariant ubezpieczenia (wpisz kwotę na którą ubezpieczasz dziecko)


Warianty ubezpieczenia:

Świadczenie na kwotę 12 000,00zł – składka 41,00zł
Świadczenie na kwotę 15 000,00zł – składka 52,00zł
Świadczenie na kwotę 20 000,00zł – składka 68,00zł

 

Ostateczny termin płatności składki - 30.10.2020r.

[pobierz] 0.1 MB przedszkole-nr-5-informacja-o-ubezpieczeniu-2020-2
[pobierz] 0.8 MB nnw-wytyczne-do-przelewu-2020
[pobierz] 0.6 MB ogolne_warunki_ubezpieczenia_nnw_pzu_edukacja_do_o
[pobierz] 0.6 MB 2_1201_tabela_norm_oceny_procentowej_trwalego_uszc
[pobierz] 2.0 MB dokument_zawierajacy_informacje_o_nnw_pzu_edukacja